i5

Start met Warebuilding

 

icons1

 

01

1 | Het definiëren van de exacte vraag. Er is verbetering mogelijk in je businessproces, dat is de reden waarom je ons contacteert. Warebuilding voert daarbij meer dan een ‘intake’-gesprek om je vraag te registreren. Wij willen eerst die businessprocessen begrijpen en er eventueel enkele kritische vragen bij stellen. Het uitgangspunt is telkens dat het zakenmodel verbeterd wordt. De technische oplossing is voor later. Eerst vertrekken we, zoals gezegd, vanuit een afgetoetst business-model.

02

2 | Vooronderzoek. Pas in deze fase komt er iets op papier, in beknopte vorm. Namelijk een structuur van werken, een prijsindicatie en een marsrichting. Het document dient als leidraad en om alle neuzen intern in dezelfde richting te krijgen. In het klassieke IT-dienstenmodel gaat men in deze fase al heel erg in detail met een volledig vaak weinig flexibel plan. Wij houden opties open.

03

3 | Uitwerken van het project. In korte sprints, met iteraties om de 1 tot 2 weken worden bouwstenen en onderdelen geanalyseerd, ontwikkeld en opgeleverd. Als klant krijg je ruim de kans om bij te sturen en te evalueren. Dit is de Agile/Scrum aanpak. Dit is de kern van het werk.

04

4 | Inbrengen in de business. Het project is pas een succes als de klant er de vruchten van plukt. Daarom kunnen we ook de volledige integratie van het project in de onderneming verzorgen. We zorgen ervoor dat de nieuw ontwikkelde tools ook bedrijfsmatig in de onderneming passen, dat de medewerkers er alles uit kunnen uithalen. Dit is een extra dimensie van het vervolgtraject.

‘Twee stappen voor op de concurrentie’ zegden we? Inderdaad. Het is maar hoe je het bekijkt. In de eigenlijke ontwikkeling –de 2e en 3e fase- werken we anders, pragmatischer en meer to the point. De 2e stap voor op de concurrentie is ons voor- en natraject waarmee de business value van het project zeker gerealiseerd zal worden.